תנאי שימוש

כללי

תנאי השימוש (להלן: "התנאים") המפורטים בעמוד זה חלים על השימוש באתר אינטרנט שכתובתו: codebrain.co.il (להלן: "האתר").
הנך רשאי להשתמש באתר זה בהתאם לתנאי השימוש בלבד, במידה ואינך מסכים לתנאים אלו, אינך מורשה להשתמש באתר זה.
אתר זה מופעל על ידי דור בן זקן (להלן: "מפעיל", "מפעיל האתר")

העדר אחריות

התכנים אשר מוצגים באתר זה מובאים כמו שהם (AS IS) ומפעיל האתר אינו אחראי על כל נזק, עקיף ו/או ישיר שיגרם כתוצאה משימוש כלשהו בתכנים אשר מוצגים באתר זה.

קישורים חיצוניים

באתר זה ייתכנו קישורים לאתרים חיצוניים.
מפעיל האתר אינו אחראי על כל נזק עקיף ו/או ישיר שיגרם כתוצאה משימוש באתרים אלו.

שינויים והפסקת הפעלת האתר

מפעיל האתר רשאי לשנות אתר האתר, עיצובו, תכניו וללא הצורך במתן הודעה מוקדמת כלשהי.
מפעיל האתר רשאי לשנות את תנאי השימוש המופיעים בעמוד זה מעת לעת וללא הצורך במתן הודעה מוקדמת כלשהי.
מפעיל האתר רשאי להפסיק את פעילות האתר ללא הצורך במתן הודעה מוקדמת כלשהי.

סמכות שיפוש

תנאי שימוש אלו כפופים אך ורק לחוק ולדין הישראלי.
סמכות השיפוט בקשר לתנאי שימוש אלו תהיה לבתי המשפט המוסמכים במחוז דרום, מדינת ישראל.

דילוג לתוכן